Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

BLUE: Architectuur van Vredesmissies. Malkit Shoshan curator Nederlands Paviljoen
Architectuurbiënnale Venetië 2016
28 mei t/m 27 november 2016
Giardini, Venetië
 

In opdracht van Het Nieuwe Instituut treedt Malkit Shoshan op als curator voor het Nederlands Paviljoen tijdens de 15e Architectuurbiënnale Venetië 2016. Shoshan, architect en oprichter van de architectuur denktank FAST, was de afgelopen twee jaar als fellow verbonden aan Het Nieuwe Instituut en realiseerde daar het onderzoeksprogramma Drones and Honeycombs, naar de publieke ruimte als oorlogsgebied. Dit doorlopende onderzoek naar architectuur in conflictgebieden sluit direct aan bij het overkoepelend thema van de Architectuurbiënnale 2016: ‘Reporting from the Front’ en was voor Het Nieuwe Instituut aanleiding om Malkit Shoshan als curator te benoemen.

Hoofdcurator Alejandro Aravena agendeert in deze editie van de biënnale de noodzaak om voor steeds meer mensen onder steeds moeilijker omstandigheden een gebouwde omgeving met basale levensvoorwaarden te realiseren . Overal in de wereld signaleert hij frontlinies, waar de creativiteit van de architect een doorbraak kan forceren binnen uiterst complexe urbane vraagstukken. Dat geldt niet in de laatste plaats voor de militaire conflictgebieden die Malkit Shoshan centraal stelt in haar onderzoek naar de architectuur van VN vredesmissies.

De erfenis van VN vredesmissies

Over de hele wereld zijn er honderden plekken waar VN vredesmissies actief zijn. De militaire bases zijn zelfvoorzienende eilanden, afgesloten van hun directe omgeving. De extreme vormgeving van deze ‘compounds’ weerspiegelt de machtsstructuren en -systemen van het vredesleger, en draagt nauwelijks bij aan een beter leven voor de bewoners van die gebieden. De urgentie om tot nieuwe ruimtelijke oplossingen te komen die ook betekenis hebben voor de lokale gemeenschappen, is een belangrijke drijfveer voor het onderzoek.

Als research fellow van Het Nieuwe Instituut richtte Malkit Shoshan zich op de vooruitstrevende wijze waarop juist Nederland invulling geeft aan VN vredesoperaties. De Verenigde Naties spreekt zelfs van een ‘Leidraad Geïntegreerde Benadering’, waarbij Defense, Diplomacy, and Development met elkaar worden verbonden. Shoshan stelt voor hier een vierde ‘D’ aan toe te voegen: de D van Design. Ambitie is de VN basis niet eenduidig te benaderen als een gesloten fort maar als een katalysator voor lokale ontwikkeling.

BLUE

De presentatie in het Nederlands Paviljoen wordt opgebouwd rond een casestudy van Camp Castor in Gao, Mali, waar de VN een vredesmissie uitvoert. De kleur blauw wordt opgevat als een metafoor voor het conflict en verbindt architectuur en mensenrechten. De vredesoperatie speelt zich af in het woestijngebied van de Toeareg, door hun indigokleurige kleding ook wel ‘blauwe mannen’ genoemd, en wordt uitgevoerd door VN blauwhelmen. In dit nomadische gebied zijn de grenzen fluïde en verschuiven ze per seizoen. Als gevolg van oorlog, klimaatverandering, ziekte en honger heerst er een permanente crisis.

De confrontatie tussen verschillende systemen – buitenlands en lokaal, militair en civiel, basis en woestijn, blauwhelmen en blauwe mensen, de crisis en de Nederlandse aanpak – biedt voorwaarden voor nieuwe ruimtelijke condities. Door cultureel - met architectonisch onderzoek te verbinden, wil de Nederlandse inzending in Venetië de ruimtelijke uitdagingen en kansen van deze complexe situatie zichtbaar maken.

BLUE presenteert een serie nieuwe verhalen voor architectuur in conflictgebieden, waarbij de potentie om het leven van miljoenen mensen te verbeteren centraal staat.  Deze narratieven komen tot stand op basis van gesprekken met militaire ingenieurs en architecten, antropologen en economen, activisten en beleidsmakers.

Opdracht

Het Nieuwe Instituut verzorgt de Nederlandse deelname aan de Architectuurbiënnale van Venetië in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij de keuze van de curator vormt de inhoudelijke verbinding tussen de thematiek van de Architectuurbiënnale en de programmalijnen van Het Nieuwe Instituut een belangrijk uitgangspunt. De vorige editie van de Biënnale van Venetië was onder curatorschap van Dirk van den Heuvel/Jaap Bakema Study Centre gewijd aan de architect Bakema en zijn streven naar een open samenleving. De mogelijkheid om tijdens de biënnale een breed internationaal publiek kennis te laten maken met het even kritische als innovatieve potentieel van de architectuur is fundamenteel voor het internationaliseringsbeleid.

BLUE: Architectuur van VN Vredesmissies
Malkit Shoshan
Moniker
Irma Boom

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Internationaal en het dossier Biennales.

Malkit Shoshan presenteert haar onderzoek in het Nederlands Paviljoen tijdens de 15e Architectuurbiënnale Venetië 2016