Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

BLUE: ISLANDS IN CITIES is een voorstel om architectuur en design bij de ontwikkeling van VN vredesoperatiebases te betrekken. Als research fellow van Het Nieuwe Instituut richtte Shoshan zich op de vredesmissie als uitdrukking van een ‘architectuur van conflict’. Zij onderzocht de wijze waarop juist Nederland invulling geeft aan VN vredesoperaties. De Verenigde Naties ziet deze invulling als voorbeeld stellend en spreekt van een ‘Leidraad Geïntegreerde Benadering’, waarbij Defense, Diplomacy, and Development met elkaar worden verbonden. Shoshan voegt hier een vierde ‘D’ aan toe: de D van Design.

Met BLUE: ISLANDS IN CITIES stelt Shoshan voor de VN basis niet eenduidig te benaderen als een gesloten fort maar als een katalysator voor lokale ontwikkeling. Het onderzoek is gericht op nalatenschap van VN bases in Afrika en op de integrale benadering waarmee Nederland een bijdrage levert aan VN vredesmissies.

Op uitnodiging van Het Nieuwe Instituut treedt Malkit Shoshan op als curator van het Nederlandse Paviljoen tijdens de Architectuurbiënnale van Venetië (van 28 mei t/m 27 november 2016).

datum
26/01/2016
tijd
11:00
 
 
 
 
BLUE: Architectuur van VN Vredesmissies
Malkit Shoshan
Moniker
Irma Boom

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Internationaal en het dossier Biennales.

Malkit Shoshan presenteert haar onderzoek in het Nederlands Paviljoen tijdens de 15e Architectuurbiënnale Venetië 2016